Skip to main content Skip to search

Boekhouding

Heeft u reeds een boekhouding op maat van uw onderneming?

Het voeren van een conforme bedrijfsadministratie of boekhouding is, buiten een wettelijke verplichting, ook een tool dat ondernemers doorheen de eeuwen reeds gebruikten om te bepalen of hun zaak al dan niet, o.a. winstgevend is.

De basis van het moderne boekhoudrecht vindt zijn oorsprong bij onder meer Luca Pacioli, een franciscaanse monnik.  (Anno 1494)


Een correct gevoerde boekhouding is voor elke onderneming, groot of klein, zéér belangrijk. Of u nu voor een financiering naar de bank wil gaan, een overzicht wil van uw kosten wil bekomen of zelfs juiste financële ratio’s wil berekenen om het beleid van uw bedrijf te oriënteren, alle informatie hiervoor wordt uit de boekhouding of jaarrekening gehaald.

Of u nu een moderne, “boekhouding-doe-ik-zelf-online” ondernemer bent of niet, het voeren van een correcte boekhouding is voor iedereen belangrijk. De opvolging of dit al dan niet gebeurd is bij wijze van spreken nog belangrijker.

Daarom voorzien wij als boekhoudkantoor in een op maat gemaakte service voor elk van onze klanten. Of u nu zelf wenst te boeken of alles door ons laat doen, via scanning wil werken, alles op papier of een combinatie van de twee, wij voorzien de mogelijkheden om dit alles te kunnen aanbieden aan onze klanten.
Wij bieden u de service die u wenst en goed bij voelt. Wij begrijpen dat niet iedereen zich comfortabel voelt bij een felle digitalisering en dat sommige mensen hier ook geheel geen behoefte aan hebben. Wat niet wegneemt dat wij als moderne boekhouder de digitalisering niet uit de weggaan en hier volop in investeren.

Aan de hand van onze software kunnen wij u als ondernemer de mogelijkheid bieden om uw boekhouding 24/7 te raad plegen, zodat u niet hoeft te wachten op een antwoord van ons alvorens u de juiste informatie ter beschikking heeft. (Time = money)

Ook het digitaal aanleveren van documenten via dit platform is pluspunt dat wij u kunnen aanbieden.
Het is zelfs mogelijk om al uw verkoopfacturen online op te stellen en automatisch te laten inlezen in ons boekhoudprogramma.

Heeft u een eigen boekhoudprogramma en wenst u enkel dat wij de boekhouding nakijken?
Dat kan ook. Een service op maat voorziet in vele aspecten en concrete wensen of situaties kunnen altijd besproken worden tijdens een eerste kennismaking.

Voor nieuwe klanten en starters die bij ons aansluiten als boekhoudkantoor is deze eerste bespreking trouwens geheel gratis.

Jaarrekening

Voor de vennootschappen is er nog een bijkomend aspect dat voortvloeit uit de boekhouding, namelijk de jaarrekening van de onderneming.
Als boekhoudkantoor helpen wij onze klanten die verplicht zijn een jaarrekening op te maken graag verder met deze taak.
Eveneens volgen wij de de bijkomende verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de jaarrekening nauwgezet mee op (bv alarmbel procedure).

Allereerst gaan wij voor u nagaan welke vorm van de jaarrekening op u van toepassing is, het micro, verkort of volledig schema, allen hebben ze hun wettelijke vorm en verplichtingen.

Voor een correcte jaarrekening te kunnen opmaken is het belangrijk dat de boekhoudwetgeving correct wordt toegepast, beide zijn namelijk onlosmakend met elkaar verbonden.

Het getrouwbeeld van de jaarrekening dient te primeren. Elk advies of elke beleidsbeslissing dat voortkomt uit de gegevens die gebaseerd zijn op de gevoerde boekhouding kan maar zinvol zijn als de cijfers ook de werkelijkheid weerspiegelen.

Er zijn meer dan genoeg aansprakelijkheden en gevolgen, die u ten laste kunnen worden gelegd als ondernemer, indien u deze wettelijke regels niet respecteert. Eveneens kunnen er diverse verhogingen en boeten worden toegepast op het neerleggingstarief van de jaarrekening indien deze laattijdig blijkt te zijn.

Het is dan ook belangrijk dat u bewust bent van de spelregels van het jaarrekeningenrecht en u hiervoor laat bijstaan door iemand met de nodige kennis van zaken.

Als boekhoudkantoor wijzen wij onze klanten op hun verplichtingen en staan hen bij met raad en daad om aan deze wettelijke eisen te voldoen.

Het aanbieden van deze basis gegevens is en blijft steeds de verantwoordelijkheid van de klant.
Wij als boekhoudkantoor kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van gegevens.
Zie ook onze algemene voorwaarden hiervoor.