Skip to main content Skip to search

Vennootschapsbelasting

Vennootschappen en verenigingen

Als vennootschap (BVBA, NV, VOF, COMM.V.,…) valt u onder de vennootschapsbelasting, als vereniging (Bv. VZW) valt u ofwel onder de rechtspersonenbelasting of de vennootschapsbelasting, afhankelijk van o.a. uw doel.

De vennootschapsbelasting gebeurd in tegenstelling tot de personenbelasting niet per definitie per kalenderjaar, wat betekend dat het zeer belangrijk is dat alle mogelijke indieningsdatums goed worden opgevolgd, zodat de aangifte tijdig voorbereid is en kan ingediend worden.

De afsluitdatum van uw boekjaar bepaald ook mee welke regels van welk aanslagjaar er van toepassing zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is het zomerakkoord van de regering Michel 1. M.a.w. afhankelijk van uw start en afsluitdatum kan het zijn dat u de komende jaren nog andere spelregels dient te hanteren bij het opmaken van de aangifte vennootschapsbelasting.

Als uw boekhouder zorgen wij ervoor dat uw aangifte geoptimaliseerd wordt naar uw persoonlijke situatie. Dit gebeurd reeds bij de voorbereiding van de afsluiting van het boekjaar, waar wij samen met u gaan bekijken wat voor uw situatie de beste optie is om het resultaat te bestemmen (de aangifte vennootschapsbelasting komt namelijk verder uit de genomen beslissingen bij de jaarafsluiting), rekeninghoudend met de geraamde belastingen en uiteraard met een correcte toepassing van de wettelijke regels.

Verder zorgen wij ervoor dat uw aangifte en de juiste bijlagen steeds tijdig worden ingediend.
Een laattijdige aangifte kan namelijk onaangename gevolgen hebben.