Skip to main content Skip to search

Personenbelasting

De Belgische personenbelasting is voor velen een doolhof van regels en uitzonderingen. Ieder jaar opnieuw zijn er veel mensen die de bomen door het spreekwoordelijke fiscale bos niet meer zien.

De regels m.b.t de woonfiscaliteit, onderhoudsgelden, inkomsten uit de deeleconomie, etc… voor velen is dit elk jaar opnieuw een helse opdracht. Daarboven komt nog eens het feit dat elk jaar opnieuw de aangifte wijzigt, wat uiteraard voor bijkomende vragen en of problemen kan zorgen.

Echter hoeft dit alles geen jaarlijkse last te zijn voor u…

Heeft u al er misschien als eens aangedacht om uw aangifte personenbelasting te laten invullen door een professionele cijferberoeper?

Als Erkend Boekhouder BIBF is het mijn taak om de aangifte zo correct mogelijk in te vullen en dit voor alle klanten, zowel voor de particuliere klanten als voor de doorwinterde ondernemer en dit steeds in samenspraak met u als klant, zodat u altijd weet wat er gebeurd met uw aangifte en in het verlengde hiervan uw geld.

U bent een particuliere klant wanneer ik voor uw aangifte geen winst of baten – onkostenstaat dien samen te stellen. Hoofdzakelijk zullen particuliere klanten enkel een “deel 1” van de personenbelasting dienen in te vullen.

Hoe gaan wij voor u te werk?

Alvorens ik aan de opdracht begin wordt er steeds samen met de klant kort samengezeten om zijn of haar situatie te bespreken. Als voorbereiding op deze afspraak zult u een checklist toegestuurd krijgen die u volledig dient in te vullen en terug dient te bezorgen. Op basis van deze checklist zal uw aangifte worden voorbereid.

  • Een korte afspraak waarbij uw situatie wordt besproken;
  • Voorbereiding van de aangifte (gebeurd nooit op dezelfde moment);
  • U zal een voorstel ontvangen met een berekening zodat u goed weet hoeveel u tegoed heeft of zal moeten betalen;
  • Na ontvangst van deze mail heeft u 10 dagen tijd om te reageren. Zonder reactie ga ik er vanuit dat u akkoord gaat met het voorstel en zal de aangifte worden ingediend;
  • Het aanslagbiljet ontvangt u op een latere datum, de fiscus heeft tijd tot uiterlijk 30/6 van het jaar volgend op het aanslagjaar om tijdig uw aangifte in te kohieren.

Belangrijk om weten is dat ik als cijferberoeper tijd heb tot ongeveer eind oktober van het aanslagjaar om uw aangifte, tijdig in te dienen. Conform onze algemene voorwaarden en de stipulaties hierover in de opdrachtbrief, behoud ik het recht om uw aangifte voor te bereiden wanneer mijn planning het toelaat.

Uw aangifte wordt steeds via taks-on-web ingediend, dit wil zeggen dat u over een geldige identiteitskaart dient te beschikken en uw pincode van deze identiteitskaart dient te kennen.
De volmacht voor de indiening kan u ofwel thuis aanmaken, hiervoor kan u  hier een handleiding voor vinden, ofwel doe ik dit voor u tijdens onze afspraak. Voor privacy kwesties verwijs ik graag naar ons privacy beleid, alsook het feit dat alle erkende cijferberoepers onder het beroepsgeheim vallen.

Kostprijs?

Uw aangifte laten indienen door mijn kantoor hoeft geen aanslag te zijn op uw financiën.
Als particuliere klant kan u reeds bij mij terecht vanaf 50,00 euro (incl. BTW) voor het voorbereiden en indienen van uw aangifte. Een zeer democratische prijs.

Specifieke dienstverleningen, zoals begeleiding bij een fiscale controle of het samenstellen en invullen van werkelijke kosten vallen niet onder dit forfait.
Afhankelijk van uw situatie kan de prijs verschillen, eveneens zijn deze prijzen onderhevig aan jaarlijkse indexaties.

Voor meer informatie mag u mij steeds contacteren.

Winsten of baten

Zeker als ondernemer die jaarlijks zijn winsten en onkostenstaat dient samen te stellen komen er veel extra regels en wetgeving bij kijken en dit bovenop de toepasselijke wetten en regels die voor elke persoon gelden, die in België een aangifte moet indienen.

Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u zich hiermee gaat bezighouden.
Als zelfstandige dient uw hoofdprioriteit het dagdagelijks leiden en begeleiden van uw zaak te zijn.

Administratie is hier een zéér belangrijk onderdeel van, maar mag niet uw grootste bekommernis zijn. Bekijk zeker ook eens onder het topic Boekhouden wat Boekhoudkantoor Jacobs Niels voor u kan betekenen op dit vlak.

 

Onze dienstverlening voor zelfstandigen, in hoofd- of bijberoep, wordt volledig afgestemd op uw noden en vragen. Wij voorzien in elk aspect van onze dienstverlening een persoonlijke begeleiding op maat van de onderneming / zaakvoerder.

M.b.t uw aangifte personenbelasting in het bijzonder zullen wij steeds, in normale omstandigheden tenzij anders overeengekomen, de cijfers met u persoonlijk overlopen alvorens de aangifte wordt ingediend. Zo zijn er geen onaangename verrassingen wanneer u het aanslagbiljet ontvangt en zijn we beide zeker dat alle gemaakte kosten en opbrengsten opgenomen zijn in de aangifte.

Daarenboven geeft deze bespreking de perfecte gelegenheid om eventuele vragen die u heeft te beantwoorden, alsook de opportuniteit om samen te kijken of er eventuele mogelijkheden zijn om uw kostenstructuur bij te sturen of om na te gaan of u, uw prijszetting niet dient bij te sturen.

Kennismaking

Heeft u interesse en wenst u meer te weten over onze dienstverlening en onze prijzen?
Neem dan zeker contact op en maak gerust een afspraak voor een eerste kennismaking.

Voor nieuwe klanten en starters die zich bij mijn kantoor aansluiten is deze eerste bespreking trouwens geheel gratis.

Voor onze klanten die een mandaat als zaakvoerder of bestuurder hebben in een vennootschap en hiervoor een bezoldiging ontvangen verzorgen wij, buiten de begeleiding van hun vennootschap en de daarmee verbonden verplichtingen, uiteraard ook de personenbelasting.

De werkwijze is vrij gelijklopend met deze van onze particuliere klanten. Met de uitzondering dat de kostprijs van de aangifte reeds mee verwerkt zit in de dienstverlening voor de vennootschap zelf.

Alvorens wij aan de voorbereiding van aangifte kunnen beginnen dienen wij over alle nodige informatie te beschikken, hiervoor zal u een checklist ontvangen die wij ingevuld terug dienen te ontvangen.

Na de voorbereiding zal u van ons een berekening ontvangen van de geraamde te betalen belastingen of het geraamde tegoed. Na de ontvangst van deze berekening heeft u 10 dagen tijd om aan te geven of er iets ontbreekt of uw bemerkingen door te geven.
Indien wij geen reactie hebben ontvangen na 10 dagen gaan we er van uit dat u zich akkoord stelt met het voorstel van de aangifte en zal de aangifte ook worden ingediend.